Mediation

Onze mediators staan klaar om te helpen!

Wanneer er een conflict ontstaat tussen de opdrachtgever en de zorgverlener in de zorg kan dit een lastige situatie veroorzaken. Het gebeurt vaak dat beide partijen dan een advocaat in de hand nemen om de situatie op te lossen. Dit leidt in de meeste gevallen tot een vervelende rechtszaak. Daarnaast bevordert dit de werkrelatie allerminst. Wij zijn ervan overtuigd dat dit vrijwel altijd op een andere manier opgelost kan worden. Als er enigszins met elkaar gepraat kan worden is mediation dé oplossing. Mediation heeft veel voordelen en scheelt ook nog eens veel tijd en geld ten opzichte van een rechtszaak. De vakkundige mediators van Exitum helpen je graag.

Wat doen de mediators van Exitum?

Onze mediators helpen met het oplossen van een conflict tussen de zorginstelling en de zorgverlener. Een conflict kan door verschillende redenen ontstaan, bijvoorbeeld door werkzaamheden of het contract. Onze mediators werken onafhankelijk en dienen als professioneel bemiddelaar. Mediation kan erg goed helpen als het conflict onderling niet kan worden opgelost. De mediator kiest nooit een kant en neemt geen standpunt in. In tegenstelling tot een rechtszaak bevordert mediation vaak de werkrelatie. Ongeacht wat voor conflict het is, mediation kan bijna altijd worden ingezet. Om met mediation te starten moeten beide partijen aangeven er vrijwillig aan mee te willen werken.

Vrijwillig meewerken

Mediation is altijd vrijwillig, niemand móet hieraan meewerken. Beide partijen doen vrijwillig mee en willen een oplossing vinden waar iedereen blij mee is. Het gaat er niet per se om wie er gelijk heeft, maar om het vinden van een geschikte oplossing voor iedereen. Vaak is een conflict al na een paar gesprekken opgelost door mediation. Ten opzichte van een rechtszaak is dit zeer kort. Daarnaast krijg je bij een rechtszaak vaak een uitkomst waar maar één partij tevreden mee is. Mediation is daardoor voor bijna alle situaties een geschikte manier voor het oplossen van conflicten.

Mediation in de praktijk

Een mediator helpt om een conflict tussen twee partijen op te lossen. Daarbij is de mediator onafhankelijk en geldt diegene eigenlijk als gespreksleider. De mediator laat beide partijen hun verhaal doen zodat het duidelijk wordt wat de standpunten zijn. In de praktijk is mediation een zeer effectieve manier om een juridisch geschil op te lossen. In een aantal gesprekken helpt de mediator een oplossing te vinden waar beide partijen tevreden mee zijn. In de gesprekken komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Overeenkomst: Beide partijen tekenen een mediationovereenkomst om vast te leggen dat alles wat er besproken wordt geheim blijft en niet aan anderen wordt verteld.
  • Situatie schetsen: Beide partijen hebben de mogelijkheid om hun verhaal te doen en te vertellen wat er volgens hen gebeurd is. In deze fase mag alles gezegd worden, ook zaken die niet direct in verband staan met het probleem. Dit zijn meestal misverstanden.
  • Belangen: Alle belangen worden per partij op een rijtje gezet. Wanneer de belangen duidelijk zijn kan er worden gezocht naar een oplossing waar iedereen tevreden mee is.
  • Vervolg: Als er tijdens de mediation gesprekken tot een oplossing is gekomen dan worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Hierdoor weten beide partijen in het vervolg waar ze zich aan moeten houden en wat er is afgesproken.

In de gesprekken kan iedereen uitgebreid zijn verhaal doen. Beide partijen krijgen de kans om hun kant te vertellen. Vaak wil een partij dat hun advocaat of juridisch adviseur aanwezig is, zij moeten zich dan ook de mediationovereenkomst tekenen.

Situaties waarin mediation niet geschikt is

Mediation is een zeer effectieve en goede manier om een probleem tussen twee partijen op te lossen. Echter is mediation niet in alle gevallen geschikt, bijvoorbeeld als een partij niet wilt meewerken. Dan is een rechtszaak de enige manier om het probleem op te lossen. In de volgende gevallen is mediation niet geschikt:

  • Een van de partijen weigert mediation
  • De partijen willen liever naar de rechter stappen
  • Een partij kan zijn belangen niet kenbaar maken, bijvoorbeeld door een handicap
  • Als er door strafrechtelijke aspecten een formele procedure moet plaatsvinden